- Η Φοιτητική Λέσχη της Φανταστικής Λογοτεχνίας -

 
Αγαπητοί αναγνώστες,

σας ενημερώνουμε ότι στα ελληνικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι, δραστηριοποιείται η Φοιτητική Λέσχη Φανταστικής Λογοτεχνίας. Η Λέσχη συγκροτείται από ομάδες φοιτητών που προέρχονται από διάφορα πανεπιστημιακά ή μεταπτυχιακά σπουδαστικά προγράμματα της χώρας.

Στόχοι της Λέσχης αποτελούν η όσο το δυνατόν πλατύτερη διάδοση της λογοτεχνίας του φανταστικού, η συσπείρωση του φοιτητικού αναγνωστικού της κοινού, η θεωρητική της θωράκιση και η διαπραγμάτευση των θεμάτων της σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Την Λέσχη ενδιαφέρουν επίσης όλες οι πνευματικές δραστηριότητες που συνδέονται αισθητικά με την λογοτεχνία του φανταστικού, όπως οι κινηματογραφικές ταινίες, τα παιχνίδια ρόλων, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι εικαστικές δημιουργίες και οτιδήποτε άλλο.

Κύριο όργανο έκφρασης της Λέσχης αποτελεί το περιοδικό που φέρει τον τίτλο "Φανταστική Λογοτεχνία" και το οποίο διανέμεται δωρεάν από τα κεντρικά βιβλιοπωλεία και comicshops.

Μέλη της Λέσχης μπορούν να γίνουν όσοι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι το επιθυμούν με μια απλή δήλωση στο προεδρείο της Λέσχης και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Μέλη επίσης, μπορούν να γίνουν και αναγνώστες της λογοτεχνίας του φανταστικού που δεν σπουδάζουν σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν τη δυνατότητα εκλογής σε κάποιο από τα διοικητικά όργανα της Λέσχης.

Θα ήταν μεγάλη μας τιμή να γνωριστούμε και να συζητήσουμε με τον κάθε αναγνώστη της λογοτεχνίας του φανταστικού. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου είναι flefalo@gmail.com