Παρουσιάσεις Βιβλίων που αφορούν την κουλτούρα
και την ιστορία του σκληρού ήχου


Χρήστος Ζυγομαλάς  "Η Μπαλάντα της Πλατείας", εκδόσεις Comicon Renieri, Αθήνα 2017

Γιώργος Τουρκοβασίλης "Τα Ροκ Ημερολόγια. Ελληνική νεολαία και ροκ στις αρχές της δεκαετίας του '80", εκδόσεις Στο Περιθώριο, Αθήνα 2016